לפרטים נוספים
מערכת כיבוי אש ביתית
דגם: מערכת כיבוי אש ביתית
מערכת כיבוי אש ביתית
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מערכת גילוי וכיבוי אש
דגם: מערכת גילוי וכיבוי אש
מערכת גילוי וכיבוי אש
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מערכת גילוי אש ועשן מתקדמת
דגם: מערכת גילוי אש ועשן מתקדמת
מערכת גילוי אש ועשן מתקדמת
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מערכת גילוי עשן
דגם: מערכת גילוי עשן
מערכת גילוי עשן
לפרטים נוספים>>

גילוי אש ועשן

מערכת גילוי אש ועשן נדרשת לבעלי עסקים ובעלי חזקות על מוסדות כדוגמת בתי ספר ומשרדים ממשלתיים. רישיון הפעלת עסק ניתן למבנים אך ורק אם הותקנה מערכת גילוי אש ועשן. מה כוללת המערכת, ומדוע היא חשובה מאד לכל מי שנדרש להתקינהּ?

מבנה מערכת גילוי אש ועשן

מבנה המערכת מכיל רכזת אבטחה שאליה מחוברים כל רכיביה: גלאים, צופרים ואמצעי תגובה בזמן אמת. המערכת מוטמעת במבנה ללא גישה. לוח המערכת מותקן בארון אדום עם אפשרות לפתיחה באמצעות מפתח. מלוח זה ניצן לשלוט ברכזת ולשנות את הגדרות הגילוי בהתאם לנסיבות. הפעולה הזו מתבצעת על ידי מומחי חברת אבטחה בעלי הסמכה לאפיון מערכות כיבוי אש בהתאם למכון התקנים.

גלאי אש

נבחרים על ידי צוות חברת האבטחה המומחה. גלאי האש בחלקם פנימיים, מספקים גילוי בתוך המבנה, וחלקם חיצוניים, מותקנים על קירות חיצוניים בבניינים. כשהמערכת דרוכה, אלו הרכיבים הראשונים שיספקו מענה ברגע התרחשות שריפה או שיירי עשן שייראו כתוצאה מאש מתפשטת מרחוק. גילוי שלהם שולח אות לרכזת האבטחה אשר מפעילה אמצעי תגובות מערכת שהוגדרו באותו אזור.

תגובות מערכת כיבוי אש

ספרינקלרים – אמצעי תגובה מידיים. הם משיבים מים לעבר מקורות האש עם הגילוי. ספרינקלרים מחוברים למערכת מים שלמה שתפקידה לספק מענה אש. חלקם מותקנים על צינורות אדומים חשופים, וחלקם סמויים ומוטמעים בקירות. הם נשלפים בעת אירוע אמת.

סירנות – האזעקות. הן מופעלות בשעה שישנה שריפה. ניתן להתקין אותן בתוך המבנה ומחוצה לו. סירנות פנים ייראו שונות מסירנות חוץ, יכילו פחות הספק חשמלי וייראו קטנות יותר בגודל.

חייגנים לכוחות הכיבוי – אמצעי חיוג אוטומטיים לכוחות הכיבוי. נועדו על מנת לאפשר לכם הימלטות מהירה מהמבנה בעת התרחשות שריפה בתוכו או מחוצה לו. הם מותקנים במקומות שידועים כמועדים לפורענות, בהם מתרחשות שריפות עזות לעתים תכופות: מבנה הממוקם בשטחים פתוחים, מפעל המייצר או מחזיק בחומרים מסוכנים, וכד'.

אמצעי כיבוי אש ניידים

כמובן שבכל מקום בו חלה חובת התקנת מערכות גילוי אש ועשן מותקנים גם אמצעי כיבוי ניידים כמו מטפי כיבוי אש. הם נועדו למתן מענה ראשוני לשריפות בטרם הגעת כוחות ההצלה. מאד חשוב לוודא שהמטפים לא בלויים, ומכילים חומר תקין. מחוג שעון המטף לא נמצא בצד הירוק של העיגול? הוא נדרש להחלפה.